Kunsten at freelance

KUNSTEN AT FREELANCE
– skab en bæredygtig jobmodel!

4.-15. april 2016: 2 ugers jobrettet kursusforløb

 • Vil du finde og skabe nye job af dit fag?
 • Få overblik over dit virke, dine opgaver og en systematik, som gør løbende jobudvikling enklere
 • Nøgleord: Koncept, mapping af dit jobmarked, pitch, fundraising, netværk og partnerskaber
 • Konkret udvikling, strategi og masterplan til en bæredygtig karriere

OM KURSET

Kurset varer 2 uger og er for musikere, andre kunstnere og kreative akademikere, der vil videreudvikle og booste deres freelancekarriere med musikken/kunsten/faget i centrum.

Du arbejder med at prioritere og sætte system i din realisering af job, ideer og projekter, som øger din indtjening. Du øger din viden om veje til flere kunstneriske job og supplerende job. Du opdaterer dit netværk og får en række kommunikative værktøjer.
Kurset styrker din synlighed, systematik og tidsstyring, så din model matcher dine karrieremål.

Hovedfokus er mere lønnet arbejde – direkte eller via relevant virksomhedspraktik.
Vær forberedt på en fokuseret indsats, alene og med de andre deltagere.

INDHOLD

Skab en ny arbejdspraksis omkring dit fag via research, fundraising, profil, digital strategi, kommunikation og salg, netværk og partnerskaber. Indholdet tilpasses holdet. Instruktører: Lisbeth Rysgaard m.fl.

 DIT UDBYTTE AF FORLØBET

 • Styrket bæredygtig jobmodel
 • Research på nye scener for din faglighed
 • Identifikation af målgrupper, virksomheder og behov
 • Praksiserfaring m. struktur, tidsstyring og prioritering
 • Udvidet netværk
 • Overblik over koncepter og jobrelevante kompetencer
 • Masterplan – model med job/praktik/udvikling for tiden efter forløbet

OMFANG

Kurset varer 2 uger: 30 timer/ugen, inkl. projektarbejde.

 

 

DELTAGERNE OM PILOTPROJEKTET ’FREELANCEKUNSTNER’ FRA 2014

Jobeffekt for ledige kunstnere & kreative

Mål & EFFEKT
Bæredygtig selvforsørgelse for musikere, andre kunstnere/kreative og akademikere med freelancepræget virke. ’Kunsten at freelance’ er udviklet på baggrund af dokumenteret effekt efter brancherettede kurser.
Senest målte effekt: 84,6 % i beskæftigelse på fuld eller deltid seks måneder efter 10-12 ugers freelancer-pilotkursus i samarbejde med Jobcenter København. Tilbuddet er tilpasset kortere tidsrammer.

”Kurset har været et springbræt til, at jeg er blevet selvforsørgende. Jeg er rustet bedre, fordi jeg har fået meget mere viden om alt det uden om det kreative.”

”Hvis jeg skal indgå i et projekt, er jeg bedre til at få sat tingene i system. Jeg har lært en del om organisering og struktur, som jeg konkret har kunnet bruge og er blevet meget bedre til. Jeg bruger idéerne fra kurset og de tanker, det har sat i gang. Derudover har kurset givet en selvtillid til at gøre det selv og at tro på, at man kan selv. Nu tør jeg i højere grad tage bolden og løbe med den.”

”Jeg blev meget overrasket over Artlab. Det, der slog mig, var, at det virkelig var et skub i røven! Det var en provokation på en god måde. Der findes ret mange delvist opgivende freelancere, som måske kan have godt af Artlabs positive provokation.”

”Ja, det har været en øjenåbner at få sat sine kompetencer i system – også på den måde en øjenåbner ift. nye jobmuligheder/hvor man også kan søge hen…”

kurset er p.t. ikke på programmet

Vis din interesse for at få kurset tilbage på programmet ved at sende en mail til Peter Poulsen på pp@dmf.dk

DMF medlemspris

620 kr.

Pris

6200 kr.

Antal deltagere

6-15 pers.

Deltagerkrav

Kurset er for professionelle musikere, skuespillere, sangere, dansere, designere, filmfolk, billedkunstnere, undervisere i kunst, akademikere m.fl.

Vær forberedt på en fokuseret indsats, alene og i tværfaglige grupper med de andre deltagere.

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..