For alle professionelle kunstnere & kreative

tema
      |     

Mange af Artlabs tilbud er ikke kun til musikere, men til alle professionelle kunstnere og kreative

Med ‘kunstnere’ mener vi: Musikere, skuespillere, sangere, dansere, instruktører, forfattere, filmfolk, scenografer, billedkunstnere, designere m.fl.

Kunstnere er centrale aktører i kunst, kultur og de kreative erhverv. Men når det kommer til forretningskompetencer, udvikling og ledelse af projekter og koncepter, iværksætteri, netværk, salg og PR, er der kun få, der har nok værktøjer og metoder med fra deres kunstneriske uddannelse. Ikke mindst fordi arbejds- og produktionsbetingelser ændrer sig voldsomt i disse år – i forhold til indhold, produktion, teknologi, distribution, partnerskaber og nye markedsmuligheder.

Artlab har arbejdet med uddannelse og karriereudvikling for professionel kunstnere siden 1998. Vi udvikler metoder og ny praksis, hvor kunstnere samarbejder med organisationer og virksomheder, der har interessere i kunstneres produkter og mind-set.

Artlabs tilbyder en model for livslang læring for kunstnere – et stående ‘pit-stop’, hvor du kan forny og gentænke kunst, projekter og ydelser i takt med bevægelser i samfundet. Modellens værd kan aflæses helt konkret på nogle projektområder:  Indkomsten for kunstnerne er gennemsnitligt mere end fordoblet efter et Artlab-kursus for ledige. Kurserne har også resulteret i masser af kunstprojekter og nye virksomheder – og i  perspektivet: Innovation kan både give inspiration – og  økonomi!

Artlab arbejder tværfagligt på en række initiativer

I 1998 blev det første tværfaglige kursus for kunstnere, ‘Job & Kunst’, sat i gang. Grundideen var dengang ny: At kunstnere deler arbejds- og livsforhold på mange områder – og at både udviklingsmuligheder og udfordringer burde samtænkes. Dels ved at lære nyt sammen – og ikke mindst ved at etablere et tværfagligt mødested. Ideen har vist sig at være kraftfuld og langtidsholdbar. Dansk Musiker Forbund etablerede Artlab i fagligt samarbejde med Dansk Skuespillerforbund – og gjorde koncepterne åbne for alle professionelle kunstnere, uanset organisationsforhold. Siden har mere end 5.000 kunstnere været forbi.

Nogle af vores centrale præmisser og principper…

En fælles kreativ ramme
Det tværfaglige mødested er udformet, så du kan netværke, udveksle erfaringer, finde nye samarbejdspartnere og inspiration på tværs af faggrænser. Du møder nye mennesker i en fysisk ramme, der er indrettet til kunstnere.

Forhold til samfundet
Følg tæt med i samfundets udvikling, indtænk dig selv i nye funktioner og platforme – og innover din rolle i kunst, kultur og andre erhverv.

Forretningstilgang
Hver kunstner kan se sig selv som en lille privat firma: Du skal udvikle og profilere projekter og produkter ud fra dine særlige forudsætninger,  identificere målgrupper og stimulere nye markeder, lave forretningsstrategier, markedsføre, håndtere love og regler, skatter, bogføring, interagere med fans og partnere – og meget mere…

Kort sagt: alle aspekter af et kreativt iværksætteri, der må til, uanset om du er kunstnerisk lønmodtager, freelancer eller har dit eget firma.

Coaching
Karrierecoaching har vist sig at være en højeffektiv dynamo for realisering af kunstnernes ideer. Et uddannet coachkorps med forskellige specialer indenfor kunst, iværksætteri, PR mv. har vist sig at være afgørende, når du skal fra ide til handling.

Center for kunstneriske færdigheder
En fælles fysisk ramme, et kreativt hot-spot, gør det lettere for andre, der er interesseret i særlige kunstneriske evner at finde kvalificerede og specialiserede kunstnere.

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..