Musikere i dagpengeland

Nyhed Af Martin Blom Hansen
      |      | Flere nyheder  »

Reglerne om supplerende dagpenge og reglerne om at optjene retten til dagpenge er de to emner, der optager medlemmerne mest, når de vil have en snak med os, fortæller to af forbundets socialrådgivere.

Esben Bøgh Laursen har været ansat som socialrådgiver i DMF i Aarhus i mange år. Han er selv udøvende musiker og kender branchen ud og ind. ”Min arbejdsdag er meget forandret. Tidligere brugte jeg meget tid på helt konkrete spørgsmål vedrørende a-kassen. Nu arbejder jeg meget mere som socialrådgiver, og de sociale emner og konsekvenser for medlemmernes valg fylder meget mere,” fortæller Esben Bøgh Laursen.

En kort statusrapport om dagens vilkår for musikere, der satser på en helprofessionel tilværelse lyder: ”Situationen er dybt frustrerende for mange medlemmer. De hårdt arbejdende folk på landevejen, der siger: Det her kan jo simpelthen ikke lade sig gøre. Og må finde en anden løsning og et andet job for at overleve.”

Mange musikere – og kunstnere i øvrigt fra andre kunstarter – er som bekendt afhængige af supplerende dagpenge i perioder. Der kan være langt imellem jobbene, og finder man et andet job og drosler ned på aktiviteterne med nyt repertoire, komposition, øvning, booking, og hvad der ellers skal til for at være fit for fight til landevejen, risikerer man at ryge helt ud af markedet.
Hvis man efter de nuværende regler har opbrugt retten til dagpenge og skal starte på en frisk og optjene denne ret igen, skal fingrene mere eller mindre spilles til blods.

”Et konkret eksempel: Er du løst arbejdende musiker, skal du levere 1924 timer inden for tre år. Hvis du ganger det med den aktuelle omregningsfaktor, er det 403.328 kr., du skal tjene på spillejob – efter dine udgifter er dækket. Der skal køres meget for at nå derop,” siger Esben Bøgh Laursen.

Ned i indkomst

De supplerende dagpenge er for mange blevet et kortvarigt bekendtskab, fordi man efter de gældende regler kun kan få supplerende dagpenge i 30 uger. Gitte Hansen, socialrådgiver hos DMF på hovedkontoret, forklarer, at reglerne faktisk kan have en arbejdsbegrænsende effekt.
”Når du er nyuddannet og skal ud og skabe dit arbejdsmarked og dine job, handler det jo om, at man siger ja til meget, bare det lugter af musik. I håbet om, at man får skabt netværk. Hvis du får tilbudt et job på seks timer om ugen i en musikskole, står du efter 30 uger med det problem, at du ikke får dagpenge mere. Du skal så tage stilling til, om du vil sige jobbet op for at få fulde dagpenge, for du kan ikke leve af de seks timer om ugen. Nogle medlemmer vælger nogle uger fra med supplerende dagpenge for at strække de 30 uger ud over et længere tidsrum.”
Hvis man har opbrugt retten til supplerende dagpenge, opstår det næste problem. Nemlig at for at genoptjene retten skal man inden for en 12 måneders periode have arbejdet 26 uger med mere end 30 timer ugentligt. Det kan være dyrt for mange at benytte muligheden for at droppe nogle uger med supplerende dagpenge indimellem. Esben Bøgh Laursen: ”Man vælger at gå glip af en indkomst for at spare nogle klip, så at sige. Det gør, at det er blevet endnu sværere at hæve sin indkomst op over dagpengeniveauet.”

Glidebane væk fra musikerhvervet

Gitte Hansen peger på, at nogle vælger at gå ud og finde supplerende beskæftigelse inden for et helt andet område for at klare sig. ”Det kan så give det problem, at vedkommende aldrig får muligheden for at få endnu flere job inden for musikken, fordi man nu skal gebærde sig inden for flere faglige områder,” siger hun.
Der opstår altså det paradoks at en nyuddannet musiker begynder karrieren med at fjerne sig fra det område, han eller hun netop er uddannet til.
Esben Bøgh Laursen fortæller, at dagpenge og a-kasse til forskel fra tidligere fylder meget lidt, når han er ude på konservatorierne og fortælle om DMF til de studerende. De vil hellere høre om skattefradragsmuligheder, bandregnskab og mulighederne ved at blive selvstændige.
”Dagpenge er ikke et vigtigt tema og har fået et slags ’ikke fedt’-stempel,” siger han. Begge socialrådgivere fortæller, at spørgsmål om sygedagpenge og ydelser ved barselsorlov fylder meget i deres daglige arbejde. Mister man sin dagpengeret, får det konsekvenser for retten til sygedagpenge.

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..