Mod skaber kreative beslutninger

Nyhed Af Karen Bendix
      |      | Flere nyheder  »

Mod er skabende og kreativt. Frygt er stabiliserende og hæmmende. Det gælder derfor om at træffe ”mod-baserede” beslutninger, når man som kreativt entreprenant menneske hænger fast i sit arbejde, forklarede katalysator Erik Algreen-Petersen fra Artful Punch på et aftenseminar på Artlab.

Det drejer sig i bund og grund om mod. Mod til at handle. Mod til at tage ansvar for sig selv. Mod til at bryde fastlåste mønstre og komme videre. Mod til at stå ved sine visioner og ambitioner. Og mod til at dele og udveksle sine idéer med sit netværk.
For er ens beslutninger baseret på mod, handler man på det. Er ens beslutninger derimod baseret på frygt, bliver man hængende i de forventninger, man tror, andre har til det, man laver.

Det erfarede den kreative katalysator Erik Algreen-Petersen. På et aftenseminar på Artlab fortalte han musikere og andre kreative om, hvordan han har udviklet en metode til at få kreative og entreprenante mennesker til at få deres kreativitet forløst.

Succeser og fiaskoer

Metoden blev skabt, efter han som direktør for et filmselskab blev fyret. Han havde i sin tid som direktør handlet ud fra, hvordan han troede andre ville have, han skulle gøre tingene. Det var et arbejdsliv baseret på frygt, hvilket bremsede al kreativitet og handlekraft. Efter fyringen havde han fire måneders opsigelse.

Og i stedet for at grave sig ned i bitterhed rystede han frygten af sig og kastede al sin energi ind i at sætte sig nogle mål og gøre, hvad han selv synes, var det rigtige. Og det gav pote. Stort set alle projekterne lykkedes i de fire måneder. Han fik tilbudt sin stilling igen, men sagde nej. For i hele forløbet lå nogle svar på, hvordan man undgår at sidde fast i en kreativ proces. Og det skulle undersøges. Han samlede 20 kreative mennesker omkring sig, analyserede deres succeser og fiaskoer og fandt frem til to kendetegn: De projekter, der ikke skabte fuld tilfredsstillelse bundede i frygtbaserede og konventionelle beslutninger såsom økonomi, andres forventninger eller kun at gøre det halvt. De projekter, der var lykkedes, bundede i, at personen kastede alt i projektet uden frygt. Valget var taget på kreative beslutninger og baseret på mod og skabertrang.

Skrab al overflødigt fra

Erik Algreen-Petersens metode Artful Punch fik flere af deltagerne på aftenens seminar mulighed
for at opleve gennem oplæg, dialog og fortællinger. Med spørgsmål som ”Hvad er dit projekt?”, ”I hvor høj grad vil du dit projekt?”, ”Hvor meget tid bruger du på dit projekt?”, ”Hvem er dine hjælpere?”, ”Hvorfor går du på arbejde?” m.m. gik han logisk og rationelt ind i flere af deltagernes dilemmaer, overspringshandlinger og forklaringer på, hvorfor de ikke gav projektet alt. Ved at skrabe al overflødigt personrelateret følelsesmæssigt fra, så de kun havde sig selv og deres projekt at forholde sig til, kom han ind til det rene billede af forholdet mellem de deltagende selv og projektet.
Og herfra kunne de begynde at konkretisere, spørge ind til og undersøge projektet og skabe den vision, de ville arbejde frem i mod. For som Erik Algreen-Petersen gjorde klart: ”Der er ingen, der står i vejen for ens projekt ud over én selv. Hvis nogen andre tvivler, er det fordi man skal være bedre til at male det billede, der betyder så meget for én selv, så de kan se vigtigheden i, at man gør det.”

Del og vind

Fx havde en deltager et stort projekt med en koncertrække, som hun rigtig gerne vil have sat i søen. Men familien krævede hende på hjemmefronten. Gennem få minutter kom hun frem til, at det projekt betød så meget for hende, at hun ville blive et bedre menneske derhjemme, hvis hun kunne gennemføre projektet, og at det derfor ville have interesse for hendes familie at gøre det. Hun måtte tage ansvar for sig selv og male billedet om, hvor meget det betyder for hende, over for familien.
En anden deltager stod overfor at skulle pensioneres fra sit orkester, men ville gerne starte et projekt op, hvor han vil undervise musiklærere i at videreformidle musikglæde til elever. Han har studeret alt omkring det, uddannet sig som musikterapeut og udviklet en klar idé. Han har blot glemt at involvere og inddrage andre i sit projekt, så han står helt alene med det. Rådet er at involvere andre, og bruge andres kompetencer. Hvis man beder om hjælp, får man det, da de fleste mennesker er interesseret i at hjælpe og sparre med hinanden.

Mange andre cases kom på bordet med hver deres tema og problematik. For gennem at høre om andres situation, forstår man også sin egen, mener Erik Algreen-Petersen, der sendte deltagerne hjem med et kreativt puf i ryggen.

 

Foredrag
Krop & sind

Udnyt dit kreative potentiale

Få en smagsprøve på metoden ARTFUL PUNCH, som giver dig som kreativ mulighed for selv at tage ansvar.

Erik Algreen-Petersen fra Artful Punch har udviklet en metode for kreative og entreprenante mennesker, der skal hjælpe dem til at forløse deres kreativitet og gennemføre projektet.

Metoden

Metoden, Erik Algreen-Petersen har udviklet, går i hovedtræk ud på at stå ved sine projekter og tro på, at de kan skabe en forskel. At handle og tage sine beslutninger ud fra mod og ikke ud fra frygt. Og at bruge fremdriften, der ligger i modet, vitaliteten, der ligger i visionen, og stabiliteten, der ligger i ens platform.

Til det kan man bruge fire hjælpeord:

  • Ansvarligheden: Formålet er at handle i overensstemmelse med, hvad der er vigtigt for en selv. Stå ved sit projekt.
  • Integritet: Formålet er at stå ved sit ord og sin vision.Ambition: Formålet er at stimulere sin egen vækst ved at handle på sine ambitioner.
  • Udveksling: Formålet er at opdage, tillade og udnytte alle resurser, dvs.hente hjælp og sparring hos andre.

Tre gode råd til at arbejde kreativt:

  • Mærk efter og vær ærlig om dét, man gerne vil ændre eller have radikalt anderledes. Træf beslutningen og gå i gang!
  • Led efter en struktur uden for dig selv, en ekstern hjælper, der kan se projektet fra andre vinkler.
  • De nye tilgange til projektet skal applikeres og igangsættes NU. Tag selv ansvaret for dine projekter.

Læs mere om Artful Punch og deres kursusmuligheder på www.artfulpunch.com

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..