Lettisk Artist Accelerator-uddannelse

Case Af Anne Aarup Bay
      |      | Flere cases   »

I 2010-2011 leverede Artlab første udgave af en metodeeksportmodel til Letland. Modellen blev kaldt ArtAcc (Artist Accelerator).
Læs her om hvordan det er gået i Letland.

I 2010-2011 har Artlab leveret første udgave af en metodeeksportmodel til Letland. Modellen blev kaldt ArtAcc (Artist Accelerator), og den grundlæggende idé, har været at give en række højt kvalificerede lettiske kunstnere og kreative en basisuddannelse, der gør dem i stand til efterfølgende at udvikle og booste andre lettiske kunstnere, så den enkelte kunstner får en bredere jobprofil og lærer at udvikle nye koncepter og afsætte kreative produkter på markedsvilkår.

Projektets aktører udnævner ensstemmigt ArtAcc som en eksportssucces.   Efter et års hård indsats fra 12 lettiske kunstnere, kan de nu kalde sig Artist Accelerators efter den danske Artlab-model, der går ud på at booste de kreative erhverv gennem livslang læring. Letland har store økonomiske udfordringer som land og et faldende antal faste arbejdspladser til deres meget dygtige kunstnere. Artist Accelerator modellen skal overføre vores danske erfaringer til Letland.

ArtAcc en succes

Spørger man Artlabs leder, Gerda Hempel, samarbejdspartneren Christian Have og de lettiske kunstnere er svaret ensstemmende: Projektet blev en succes! En metodeeksport model til effektiv inetseiv læriong er blevet etableret og de lettiske kunstnere er allerede kommet ud over stepperne med nye projekter, samarbejder og videreførelse af deres nye erfaringer til andre lettikse kunstnere gennem en række workshops. Gerda Hempel understreger dog, at det endnu er for tidligt at sige noget om den endelige effekt: ”Det er endnu for tidligt at sige, om det giver effekt i sidste led, altså om de lettiske kunstnere, der deltager i workshops med det lettiske Accelerator Team, faktisk får øget deres beskæftigelse, sådan som det er sket i Danmark. Endnu er de workshops, som man har kunnet skaffe penge til i Letland af relativ kort varighed. Men får de for alvor skovlen under udfordringen, så glæder vi os til, at vi her i Danmark senere kommer til at modtage læring af de metoder, som de får videreudviklet i Letland.”

Eksportmodel

Mens de lettiske kunstnere taler om et stort udbytte af uddannelsen – både på det personlige plan og som undervisere og ledere – får man nemt Christian Have til at tale om projektets større linjer: ”Jeg synes, at et projekt som dette på alle måder er berigende for et land som Danmark, og jeg mener, at ArtAcc er en model, som er oplagt at eksportere til mange andre lande i Europa. Det er en fantastisk måde at lave aktiv international kulturpolitik.” Gerda Hempel supplerer ham: ”Ja, vi håber at hele projektet illustrerer, at de kreative erhverv i Danmark kan og bør boostes via målrettede efteruddannelsesmoduler pit-stop for kunstnere, hvor man får øget sine forretningsmæssige kompetencer og forståelse for udviklingsmekanismer og –metoder på et marked i stor forandring.”

Versionering af Artlab-modellen

Projektet blev i første omgang initieret af den lettiske kulturminister, der ønskede at stimulere de kreative erhverv i Letland. Hun havde hørt om Artlab gennem Det Danske Kulturinstitut i Letland. Efter grundig research viste det sig sandsynligt, at Artlabs erfaringer med at bistå kunstnere med projekt- og karriereudvikling inden for kunst, oplevelsesøkonomi og kreative erhverv i en versioneret udgave formodentligt også ville kunne stimulere udviklingen i Letland – på trods af, at lettisk og dansk kultur ligger langt fra hinanden – både når det gælder økonomi og mentalitet.

Det lettiske ArtAcc-hold på Artlab

Citater

“ARTACC har været et fantastisk projekt at følge. For det første har det været det vel første CI projekt i Letland, der har virket og har givet praktiske resultater for kunstnere og andre kreative. De uddannede „Artaccere” er ude og undervise og har fået et betydeligt udbytte af det. Artacc’ernes ydelser vil stimulere andre lettiske kunstnere, så fremvæksten af nye kreative erhverv vil fremskyndes. Der ligger helt sikkert en „multiplikatoreffekt” i projektet: Dels ved de kurser og andet der nu bliver afholdt i Letland, og den ekstra viden og motivation disse deltagere får og anvender. Derudover har det vist vejen for fremtidige projekter. Der er muligheder og – virker det til -stor beredvillighed i det lettiske system. Endelig har det været et fantastisk samarbejdsprojekt, og jeg tror at både Artlab, letterne og for min del kulturinstituttet har fået meget ud af at tænke „ud af boksen”, altså at formulere sig overfor andre og på en ny måde. Det er en erfaring, der også kan anvendes i andre projektsammenhænge.”
– Simon Drewsen Holmberg, direktør for det Danske Kulturinstitut i Letland

“Det specielle ved ArtAcc er, at denne model ønsker at give deltagerne kompetencer og færdigheder, som de selv efterfølgende kan videregive. ArttAcc går ikke ud på at fortælle nogen, hvordan tingene skal være – i stedet drejer det sig om at give det vi kunne kalde empowerment. Det synes jeg er hovedhjørnestenen i ArttAcc.”
– Christian Have, CEO, Have PR

”Det er interessant at følge, om Københavns erfaring på området kan eksporteres. Det er et komplekst arbejdsmarked, men som på mange måder er med til at stimulere Københavns jobudvikling, også uden for de kreatives egne brancher. Hvis vi fortsat skal styrke byens vækst, så skal vi samarbejde og styrke innovationen, også på tværs af landegrænser.”
– Klaus Bondam, tidl. beskæftigelsesborgmester

“Samarbejdet i teamet er enormt vigtigt. Teammedlemmerne vil på den måde få bedre information om de kulturelle scener og udviklingsmuligheder i Letland, og det vil helt sikkert føre til øget engagement i både sociale og kulturelle aktiviteter. I sidste ende vil det også hjælpe os med at bevare og øge vores indflydelse på regeringen i forhold til kulturelle spørgsmål.”
– Zane Daudzina, artist accelerator og skuespiller

”Undervisningen i coaching metodik har været virkeligt givtigt, og givet et stort indblik i mig selv, ligesom jeg også har fået værktøjer til at hjælpe andre med at finde deres potentiale frem. På det personlige plan kan jeg mærke, at undervisningen i selvledelse får betydning for mig, mens modulerne i ’The Art of Moving People’ sammen med coachingmodulerne bliver vigtig i både mit arbejde som underviser og som leder. Overordnet set åbner selve samarbejdet i gruppen op – det var interessant at opleve, hvordan man som gruppe bevæger sig gennem beslutninger og karakterdannelser, når man gennemgår ting i fællesskab,”
– Deniss Pashkevich, artists accelerator og jazzmusiker

“De tolv lettiske firstmovers er fagligt set utroligt dygtige. Vi kan derfor koncentrere os om at booste deres generelle viden om forandringer i de kreative erhverv, metoder til at udvikle nye indtægter og tænke aftager ind i projekter – men ikke mindst handler det om måden, de samarbejder på. Selvom de lettiske kunstneres udfordringer på mange måder er de samme, som de danskes, er der helt klart også store forskelligheder mellem lettisk kultur og dansk. Letterne er vant til at holde kortene tæt på kroppen, hvis der er noget, man ikke mestrer. På acceleratoruddannelsen gør vi meget ud af, at letterne får erfaring med intensivt samarbejde, og at vise både styrker og svagheder frem for kollegaerne. At det ikke har noget med ens kunstfaglige styrker at gøre, hvis man ikke mestrer alt. Men at teamet først bliver rigtig stærkt og dynamisk, hvis man forstår at bruge hinandens unikke kompetencer. Det var en tydelig effekt af de to uger i København, som letterne også selv var meget glade for: De blev faktisk til et team.”
– Gerda Hempel, leder af Artlab

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..