Kunstnere stimulerer erhvervsliv

Nyhed Af Iben Lehnert
      |      | Flere nyheder  »

Artlab med i international kortlægning af kompetencer:

Den 9. april fremlægges resultaterne i Bruxelles, hvor virksomheder og kunstnere debatterer, hvilke nye kompetencer der sikrer et kvalitativt udbytte, og projektet lancerer en håndbog om kompetencebehov og efteruddannelse.

Virksomheder og organisationer har brug for nye kompetencer for at håndtere stigende krav om forandring. Hjælpen findes blandt hidtil ret ukendte samarbejdspartnere – kunstnerne. Tirsdag den 9. april præsenteres en helt ny satsning på uddannelse af kunstnere, der skal stimulere erhvervslivets innovationsevne.

Danmark er et af de europæiske lande, der har deltaget i det toårige samarbejdsprojekt med navnet TAFI (Training Artists for Innovation), der er støttet af EU. Med projektet har man undersøgt kunstneres bidrag til udvikling og vækst i organisationer og virksomheder. Konklusionerne er klare: Alt fra skuespillere og instruktører til billedkunstnere og musikere har bidraget til innovation, samarbejde og motivation i europæisk erhvervsliv.

De samlede anbefalinger fra projektet, der bl.a. indeholder målrettet uddannelse af kunstnere, bliver præsenteret den 9. april 2013 ved en konference i Bruxelles, samtidig med at bogen ’Training Artists for Innovation’ udkommer.

Danmark er med i forreste række
Resultaterne kommer i en tid, hvor finanskrisen betyder, at ikke mindst danske virksomheder har brug for at kunne tænke og agere nyt og innovativt. Danmark – repræsenteret ved Artlab – er også et af de seks europæiske lande, der spiller en helt central rolle i samarbejdsprojektet.

Artlab begyndte allerede i 2001 at arbejde med området, og er den organisation i Danmark, der har størst erfaring med kurser, workshops og netværk, der understøtter kunstneres arbejde i erhvervslivet. Gennem projekter har de indsamlet en lang række erfaringer og cases og støttet samarbejder mellem kunstnere og danske virksomheder. Artlab står bl.a. bag flere centrale cases i bogen ’Training Artists for Innovation’.

Medicinalvirksomheder bruger kunstnere aktivt
Flere danske virksomheder, bl.a. i medicinalindustrien, har allerede brugt kunstnere i deres innovative arbejde:

”Scenografer og kunstmalere har udviklet værdibaseret rumindretning, skuespillere har styrket kommunikation, performance og samarbejde, og der har været ledertræning i kreativitet med forskellige kunstnere. Musikeren Kenneth Agerholm arbejdede med 45 direktører (fra 14 lande) i en international medicinalvirksomhed, hvor han illustrerede, hvordan forandringsledelse i praksis opleves af deres ansatte”, fortæller Gerda Hempel, der er leder af Artlab, og fortsætter:

”Kunstnerne har været stærke til at stimulere nytænkning, identitet, samarbejde, motivation og kommunikation. Områder, der har stor betydning for både lederes og ansattes forandringsparathed og dermed for virksomhedens innovationsevne og effektivitet.”

Kunstnere skal uddannes til innovation
En af de anbefalinger, der er kommet ud af det toårige samarbejdsprojekt, TAFI, er, at kunstnere skal have adgang til målrettet efteruddannelse for at arbejde med innovation i erhvervslivet. På baggrund af erfaringerne fra projektet vil politikere, erhvervsliv og kunstnere diskutere, hvordan en sådan uddannelse kan se ud på konferencen den 9. april 2013.

Bogen ’Training Artists for Innovation’
Modtager af den nye håndbog er Ann Branch, ‘Head of Unit in DG Education and Culture in the European Commission’.  Artlab arbejder videre for at realisere anbefalinger om målrettet efteruddannelse i DK og internationalt.

Artlab vil godt sende en stor tak til alle kunstnere og virksomheder, der direkte og indirekte har bidraget til bogen!

Torben Eskildsen viser hvordan det er at dirigere 16oo mennesker i operaen for første gang for medarbejdere fra virksomheden ’De Gule Sider’. [Foto: Teamsinging/www.teamsinging.dk]

For interview med repræsentanter for Artlab og virksomheder eller kunstnere, der er involveret i projektet, kontakt pressekonsulent Sanne Arvin / mail@sannearvin.dk / +45 30 27 20 43

• Læs mere om TAFI på http://www.trainingartistsforinnovation.eu/
• Læs om Artlabs arbejde på https://artlab.dk/fokus/artistinbusiness/
• Se en TAFI- video: https://www.youtube.com/channel/UCkAOY45uTPcqCS23aOp7EXA/videos?flow=grid&view

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..