Brasilien brager

Nyhed Af Anne Aarup Bay
      |      | Flere nyheder  »

Kreativt boost i Rio De Janeiro

Som et af BRIKS-landene brager Brasilien erhvervsmæssigt frem og fokuserer i stigende grad også på kunst, kreativitet og kultur. Det brasilianske kulturministerium har i den forbindelse ønsket inspiration fra og samarbejde med EU og etablerede i forbindelse med ’Rio +20 ’-konferencen ’EU-Brazil Sector Dialogues on Creative Economy’. Her var Artlab inviteret med som en ud af fem europæiske oplægsholdere, der skulle inspirere til, hvordan Brasilien kan tage fat.

Pitstop for kreative

Artlabs modeller og resultater blev præsenteret af Lisbeth Rysgaard (musiker, instruktør og coach): ”Rio var interesseret i at høre om Artlab-modellen, hvor vi kombinerer workshops, holdundervisning og individuel coaching inden for kunstnerisk projektudvikling, entreprenørskab og ’Artists In Business’. Vi har erfaring for, at det en stærk og unik måde at booste kreative spillere på. Artlab arbejder ud fra tanken om at være et pit-stop for kreative, hvor man løbende gennem sin karriere kan komme ind og få ’tanket metodemæssigt op’. Det er jo nogle helt andre forudsætninger og udfordringer, man har, når man er nyuddannet, end når man fx har været i gang i 10, 20 eller 30 år. Langt de fleste kunstnere tager jo nogle store skift i løbet af deres karriere, så det er naturligt, at man skal stoppe op engang imellem og få fyldt nyt på.”

Konferencen ’EUBrazil Sector Dialogues on Creative Economy’ fandt sted samtidig med Rio +20.

Kreativ coaching vækker opmærksomhed

Artlab blev inviteret til Rio bl.a. på baggrund af projektuddannelsen Artist Accelerator (ArtAcc) i Letland og på baggrund af Artlabs leder Gerda Hempels oplæg i Estland på konferencen ‘Creative Entrepreneurship for a Competitive Economy’.

Lisbeth Rysgaard var en af hovedinstruktørerne på ArtAcc og sammenligner sine oplevelser i Letland med de tilbagemeldinger, hun fik med fra Brasilien: ”Både Letland og Brasilien melder om generelt behov for efteruddannelse for kunstnere, når det kommer til forretningsudvikling og det at afsætte sin kunst. Specielt når man taler om coaching af den enkelte kreative, bliver vores model mødt med begejstring. Men i begge lande fremgår det også tydeligt, at det traditionelt bliver betragtet som en svaghed at bede om hjælp eller at få efteruddannelse, og derfor kommer vores metoder også til at fremstå som øjenåbnere for de involverede kunstnere.”

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..