Filmscoring

Intensivt forløb for komponister

Du får:                              

  • Et intensivt 10-ugers undervisningsforløb med møder to gange om ugen
  • Prøvet kræfter med komposition til film og tv
  • Arbejdet med at finde din egen stemme som filmkomponist
  • Del i et komponist-team, der arbejder sammen og sparrer om opgaverne
  • Inspirerende oplæg fra gæsteundervisere
  • Branchekendskab og hjælp til at kommunikere med nuværende og fremtidige kunder.

Om kurset:

Forløbet tager udgangspunkt i dig og dit virke som komponist. Scoremusik til film er ikke en autonom genre, men et sprog, der kan bruges til at fortælle historier. Syntaks, tegnsætning, grammatik og ordvalg er udslagsgivende for, hvordan historien opleves. I filmen arbejder musikken sammen med andre kunstarter såsom manus, skuespil, klip/redigering, lyd og billeder om et fælles udtryk. På workshoppen lærer du at se film ud fra en samarbejdsvinkel, hvor dit bidrag er en essentiel del af den samlede produktion. Du får trænet din ”scoring-muskel” (som ikke er den samme som din ”kompositions-muskel”) og hjælp til at møde din musik på et emotionelt plan, ved at finde ud af, hvordan den opleves af andre.

I arbejder i mindre teams, der giver løbende feedback på hinandens opgaver. Undervejs møder du spændende gæstelærere fra den etablerede film/musik-branche.

Kurset afsluttes med aflevering af en scoring opgave.

OBS

Dette filmscoring forløb er langt og tidsintensivt. For at fuldføre forløbet skal du regne med at have en deltagelse på min. 75 %. Det meste af undervisningen streames desuden live via Skype, så du i et vidst omfang også kan deltage hjemmefra. Du skal regne med hjemmearbejde og løbende afleveringer af opgaver undervejs.

Har du før deltaget på vores filmscoring forløb, kan du vælge at deltage på kurset startende d. xx til reduceret kursuspris.

Grundet kursets længde gives der kun begrænset transporttilskud til dette kursus.

For hvem

Du er musiker med erfaring som komponist men ikke nødvendigvis indenfor film og tv-mediet. Du er vant til at lave musikproduktioner på computer og arbejder selvstændigt i en DAW.

kurset er p.t. ikke på programmet

Vis din interesse for at få kurset tilbage på programmet ved at sende en mail til Peter Poulsen på pp@dmf.dk

DMF medlemspris

2500 kr.

Pris

15000 kr.

Antal deltagere

10

Deltagerkrav

Du er musiker med erfaring som komponist men ikke nødvendigvis indenfor film og tv-mediet. Du er vant til at lave musikproduktioner på computer og arbejder selvstændigt i en DAW.

Kontakt

Kontakt Peter Poulsen på tlf. 70221525 eller pp@dmf.dk hvis du har spørgsmål.

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..