Artist in Business

tema
      |     

Virksomheder og kunstnere
– et powerfuldt mix

Kreativitet, innovation, samarbejde, ledelse, forandring og kommunikation er essentielle elementer i en moderne organisations vækst. At nogle kunstnere har unikke arbejdsmetoder, der kan transformeres til at stimulete de emner, vidner praksis, evalueringer, cases og forskningsrapporter om.

En flok pioner-kunstnere har igennem de seneste 10 år udviklet unikke metoder til at bistå virksomheder med at løse enkle og komplekse udfordringer. Faget er i skarp udvikling, og nye koncepter og ydelser, faglig teori og underbyggende metoder udvikles fortsat af fagets professionelle aktører, i Danmark og internationalt.

Artlab peger fremad

Siden 2001 år har Artlab taget en række initiativer for at stimulere udvikling og kvalitet af det nye professionelle arbejdsfelt. Vi arbejder praktisk med feltet og tilbyder netværk, specialuddannelser, foredrag, rapporter, manualer, konceptfeedback for kunstneriske konsulenter og stimulering af kunstneres arbejde med feltets kunstneriske metoder.

I april 2013 præsenteres TAFI-projektet ved en international konference i Bruxelles. Her lancerer Artlab og vores 5 europæiske partnere en håndbog med kortlægning af de kompetencer, der kræves af en kunstner, der vil udbyde ydelser til private og offentlige organisationer.

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..