Artbizz Nord

– effektgivende partnerskab mellem virksomhed og kunstner

Få support til partnermatch – og/eller søg om tilskud til kunstnerløn (op til 75 %).

Har du lyst til at indgå i et partnerskab om en konkret innovativ opgave og medvirke til at vurdere effekten – for virksomheden og for kunstneren?
Fx inden for samarbejde, service, produktudvikling, kommunikation, ledelse, profilering, events og kulturpartnerskaber.

Få gratis kunstnermatch, support og effektvurdering via ARTBIZZ NORD. Søg om op til 75 % af kunstnerlønnen, dog højest 75.000 kr.

Har din virksomhed allerede en opgave, ideskitse eller konkret partnerskab, eller ønsker du som kunstner at lægge en profil i vores kunstnerbase for et evt. match?
Du finder links til projektets rammer og vilkår for tilskud nederst på denne side.

Et godt partnerskab omkring innovation kræver en veldefineret opgave, særlige kompetencer, tillid og klare rammer fra begge sider. ARTBIZZ NORD kan give support til det rigtige match mellem virksomhed og kunstner og til definition af partnerskab og opgave.

Puljen ARTBIZZ NORD er en del af den nordjyske kulturaftale KulturKANten og kan søges af alle kvalificerede.

Artlab bistår jer som operatør med rammesætning, matchning, dokumentation og effektvurdering. Ligesom jeres partnerskab kan få support før og under processen.

SÅDAN GØR DU!

  • Har du/I allerede et partnerskab om en opgave/udfordring i virksomheden?
    Så kan I gå direkte igang med ansøgningen om tilskud.
  • Mangler du/I et partnermatch?:
    a) som virksomhed: Du kontakter os og beskriver udfordringen i din virksomhed – vi bistår med at finde en kunstner med professionel erfaring.
    b) som kunstner: Du kontakter os og beskriver dine færdigheder og erfaring ift. rammerne – din profil indgår i kompetencebasen – og du kan selv være opsøgende. Kontakt ARTBIZZ NORD: info@artlab.dk / tlf. 70 22 15 25 kl. 10-14.

Ansøgning om Tilskud:

Vi anbefaler, at I kontakter os, inden I begynder på ansøgningen. I kan læse om projektets formål og rammer for tilskud i teksten herunder.

Hvis I ønsker inspiration til partnerskaber, opgaver og mulige effekter, er I også meget velkomne til at kontakte os på info@artlab.dk eller tlf. 70 22 15 25 kl. 10-14.

Frister i den nuværende pulje:

20. marts 2016

 

Kort om Rammer for partnerskab & tilskud under Artbizz Nord!


Mål?
– at bidrage med ny kreativ innovation i virksomheder og skabe grundlag for nyt arbejdsmarked for kunstnere.

Metoder? – support til match, partnerskab, innovation, effektvurdering og dokumentation. Support er gratis, selvom I ikke søger om tilskud til løn.

Mulighed for tilskud? – der kan søges om op til 75 % af udgiften til kunstnerløn. Tildelingsprocenten afhænger af projektets innovationsgrad, mål og metoder.

Projektvarighed? 1-100 dage – I redegør for målsætning og arbejdsplan i ansøgningen.
Projektet skal afsluttes senest 15. maj 2016.

Hvem kan deltage? Primært nordjyske virksomheder og kunstnere. Og ikke-nordjyske kan deltage, så længe der er nordjysk repræsentation.

  • VIRKSOMHEDER – alle typer virksomheder: små, mellemstore og store, private som offentlige.
  • KUNSTNERE (alle kunstarter) – med solid erfaring inden for innovation med virksomheder

Læs mere om rammer mm. i nedenstående links. Har du spørgsmål eller ønsker du mere information, så skriv til info@artlab.dk eller kontakt os på tlf. 70 22 15 25 kl. 10-14.

 

Læs mere om…

Artbizz Nord – info til kunstnere
Artbizz Nord – info til virksomheder
Rammer for ARTBIZZNORD-projekter
Afrapporteringsskema, ArtbizzNord-KulturK

INSPIRATION & TIDLIGERE CASES:

 

ansøgning

Se spørgsmålene i ansøgningsskemaet
Gå til onlineansøgning

KONTAKT

Partnermatch mellem kunstner og virksomhed

Få support til partnermatch og/eller søg om tilskud til kunstnerløn. Kontakt os på info@artlab.dk eller tlf. 70221525.

ARTLAB UDBYDER LIGE NU

Henter ydelser..